سیزیف

سیزیف در جوانی با مروپه ازدواج کرد و خدایان فرزندی به نام گلائوکوس به آنها دادند. همچنین می گویند او گلائوکا را فریفت و با همخوابگی با او اودیسئوس به دنیا آمد. همینطور او آئوتوکولوکوس را نیز که قدرت نامرئی کردن داشت و به هر چه دست می زد ناپدید می شد را فریب داد…

ادامه مطلب

آریادنه

آریادنه دختر چادشاه کرت بود. سه خواهر داشت به نام های گلائوکوس، آندروکئوس و فایدرا. دختر ها بزرگ شدند و به جوانی رسیدن. مینوتائور دیو در آتن به خشم آمده بود. قرار بر این شد تا عده ای از جوانان آتنی پیشکش او شوند و غذایش شده تا به آتن حمله نکند. تئوس جوانکی بود…

ادامه مطلب