وگا و طائر

شب که به آسمون که نگاه کنی گاهی می تونی این دو تا رو ببینی، وگا و طائر. (اسمشون رو یکم تغییر دادم. وگا = vegas و طائر = altair) دو تا از ستاره های پر نور آسمون. کنار این دو تا یه ستاره ی دیگه هم هست به اسم دنب. این سه تا ستاره…

ادامه مطلب