اروپا و زئوس

روزی زئوس برای بازدید سرزمین هایش سوار بر ارابه ی خود بود و سرزمین ها را یکی پس از دیگری مشاهده می کرد. به فینیقیه که رسید دخترکی زیبا چشمان او را گرفت. آن دختر اروچا دختر اگنور بود که دل زئوس را ربوده بود. زئوس می خواست به هر روشی شده اروپا را به…

ادامه مطلب

آریادنه

آریادنه دختر چادشاه کرت بود. سه خواهر داشت به نام های گلائوکوس، آندروکئوس و فایدرا. دختر ها بزرگ شدند و به جوانی رسیدن. مینوتائور دیو در آتن به خشم آمده بود. قرار بر این شد تا عده ای از جوانان آتنی پیشکش او شوند و غذایش شده تا به آتن حمله نکند. تئوس جوانکی بود…

ادامه مطلب