ائورودیکه و اورفئوس

روزگاری در دریای تراکیا یک پری دریایی وجود داشت به نام ائورودیکه. آنقدر زیبا و دوست داشتنی که اورفئوس پس از بازگشت از سفر به کولخیس عاشقش شد. اورفئوس که چنگ نوازی را از الهگان شعر و موسیقی آموخته بود همواره برای همسر زیباش چنگ می نواخت و او را عاشق خودش می کرد. روزی…

ادامه مطلب

دافنه

سالهای سال پیش در تسالی پری دریایی ای بود به نام دافنه. دافنه دختر روپنئوس بود. دختری بسیار زیبا و دوست داشتنی بود. دو عاشق شیدا داشت یکی لئوکیپوس و دیگری آپولون بودند. لئوکیپوس عاشق اول بود. روزی مثل دخترها لباس پوشید تا بتونه با دافته و پریان دریایی به شکار بره. اما همان روز…

ادامه مطلب