ائورودیکه و اورفئوس

روزگاری در دریای تراکیا یک پری دریایی وجود داشت به نام ائورودیکه. آنقدر زیبا و دوست داشتنی که اورفئوس پس از بازگشت از سفر به کولخیس عاشقش شد. اورفئوس که چنگ نوازی را از الهگان شعر و موسیقی آموخته بود همواره برای همسر زیباش چنگ می نواخت و او را عاشق خودش می کرد. روزی…

ادامه مطلب

سیزیف

سیزیف در جوانی با مروپه ازدواج کرد و خدایان فرزندی به نام گلائوکوس به آنها دادند. همچنین می گویند او گلائوکا را فریفت و با همخوابگی با او اودیسئوس به دنیا آمد. همینطور او آئوتوکولوکوس را نیز که قدرت نامرئی کردن داشت و به هر چه دست می زد ناپدید می شد را فریب داد…

ادامه مطلب

آرتمیس

زئوس بزرگ ترین خدای سرزمین ها بود. همه ی عالم زیر کوه المپ می چرخید. خدایی بود قدرتمند و زن باره. اسم زن زئوس هرا بود. هرا زنی بود حسود ولی نه چندان بد. غیر از هرا زنی دیگر هم در این زمین زندگی می کرد به نام لتو. او زنی بود بسیار پاکدامن. زئوس…

ادامه مطلب

آدونیس

مورا قصد کشتن پدرش رو داشت. دختری بود نیرنگ باز. از پرستارش کمک خواست بهش کمک کنه. پدر فهمید و خواست دخترش رو بکشه. خدایان ترسیدند مورا کشته بشه. نجاتش دادن از چنگ پدرش ولی می دونستن حتما پیداش می کنه و به قتل می رسونتش. تصمیم می گیرن تبدیلش کنن به یک درخت که…

ادامه مطلب