مردم شهر خوشبخت نخواهند شد

مردم این شهر هیچ وقت خوشبخت نمی شوند. مرتضی ۲۳ سالش شده بود. لیسانسش رو گرفته و قرار بود بره سربازی و بعدش با دختری که خواستگاریش رفته بود ازدواج کنه. پسری خوش بر و رو، با سواد و در اوج جوانی و جذابیتش بود. مدارکش رو پست کرد و بالاخره اعزام شد. سربازی با…

ادامه مطلب

سیزیف

سیزیف در جوانی با مروپه ازدواج کرد و خدایان فرزندی به نام گلائوکوس به آنها دادند. همچنین می گویند او گلائوکا را فریفت و با همخوابگی با او اودیسئوس به دنیا آمد. همینطور او آئوتوکولوکوس را نیز که قدرت نامرئی کردن داشت و به هر چه دست می زد ناپدید می شد را فریب داد…

ادامه مطلب