هرو و لئاندر

هرو کاهنه ی آفرودیته بود و توی معبد آفرودیته کار می کرد. با تمام اخلاقی که آفرودیته داشت ولی کاهنه هاش اجازه ی ازدواج نداشتن. هرو و لئاندر عاشق هم بودن. لئاندر اهل شهر آبیدس بود و هرو در سستوس داخل دژ آفردویته زندگی می کرد. آبیدس و سستوس دو طرف دریای هلس پونت بودند…

ادامه مطلب