ایکسیون

در مناطق کوهستانی تسالی نژادی اسطوره ای زندگی می کردند که به آنها لاپیت می گویند. شاه لاپیت ها روزی با زنی به نام فلوگاس ازدواج و حاصل این ازدواج پسری بود به نام ایکسیون. ایکسیون بزرگ شد تا به سن ازدواج رسید. عاشق دختری شد و خواست ازدواج کند. طبق مراسم نزد پدر عروس…

ادامه مطلب

دافنه

سالهای سال پیش در تسالی پری دریایی ای بود به نام دافنه. دافنه دختر روپنئوس بود. دختری بسیار زیبا و دوست داشتنی بود. دو عاشق شیدا داشت یکی لئوکیپوس و دیگری آپولون بودند. لئوکیپوس عاشق اول بود. روزی مثل دخترها لباس پوشید تا بتونه با دافته و پریان دریایی به شکار بره. اما همان روز…

ادامه مطلب