ایکسیون

در مناطق کوهستانی تسالی نژادی اسطوره ای زندگی می کردند که به آنها لاپیت می گویند. شاه لاپیت ها روزی با زنی به نام فلوگاس ازدواج و حاصل این ازدواج پسری بود به نام ایکسیون. ایکسیون بزرگ شد تا به سن ازدواج رسید. عاشق دختری شد و خواست ازدواج کند. طبق مراسم نزد پدر عروس…

ادامه مطلب

آرتمیس

زئوس بزرگ ترین خدای سرزمین ها بود. همه ی عالم زیر کوه المپ می چرخید. خدایی بود قدرتمند و زن باره. اسم زن زئوس هرا بود. هرا زنی بود حسود ولی نه چندان بد. غیر از هرا زنی دیگر هم در این زمین زندگی می کرد به نام لتو. او زنی بود بسیار پاکدامن. زئوس…

ادامه مطلب