ائورودیکه و اورفئوس

روزگاری در دریای تراکیا یک پری دریایی وجود داشت به نام ائورودیکه. آنقدر زیبا و دوست داشتنی که اورفئوس پس از بازگشت از سفر به کولخیس عاشقش شد. اورفئوس که چنگ نوازی را از الهگان شعر و موسیقی آموخته بود همواره برای همسر زیباش چنگ می نواخت و او را عاشق خودش می کرد. روزی…

ادامه مطلب

دافنه

سالهای سال پیش در تسالی پری دریایی ای بود به نام دافنه. دافنه دختر روپنئوس بود. دختری بسیار زیبا و دوست داشتنی بود. دو عاشق شیدا داشت یکی لئوکیپوس و دیگری آپولون بودند. لئوکیپوس عاشق اول بود. روزی مثل دخترها لباس پوشید تا بتونه با دافته و پریان دریایی به شکار بره. اما همان روز…

ادامه مطلب

آرتمیس

زئوس بزرگ ترین خدای سرزمین ها بود. همه ی عالم زیر کوه المپ می چرخید. خدایی بود قدرتمند و زن باره. اسم زن زئوس هرا بود. هرا زنی بود حسود ولی نه چندان بد. غیر از هرا زنی دیگر هم در این زمین زندگی می کرد به نام لتو. او زنی بود بسیار پاکدامن. زئوس…

ادامه مطلب