پولوکس و کاستور – جوزا

داستان اریس و جنگ تروا و داستان فبلی و این داستان هر سه به هم می رسن.

ماجرا از آنجایی بود که هلن پیش از ازدواج همیشه در خطر دزدیده شدن از سمت خواستگارانش بود. تسیوس نیز یکی از همین خواستگاران بود که هلن را ربود اما برادران هلن یعنی کاستور و پولوکس او را نجات دادند. تنداریوس پدر هلن همه ی خواستگاران را دعوت به مهمانی کرد تا هلن از میان آنها یکی را به همسری انتخاب کند و دیگران نیز این وصلت را محترم بشمارند. در آن شب هلن منلاس برادر آگاممنون را انتخاب کرد و همسر او شد.

در داستان اریس هم اینطور شد که آفرودیت قرار گذاشت به پاس انتخاب شدنش به عنوان زیباترین زن جهان هلن را به پاریس به عنوان همسر برساند. اما وقتی هلن منلاس را انتخاب کرد پاریس ازین ماجرا با خبر شد. به عنوان میهمان به منزل منلاس رفت و هلن را با رضایت خودش دزدید. هلن از همان مادری زاده شده بود که خیانت را انتخاب کرده بود و دختر نیز به مانند مادر شد.

ماجرای این دزدی جنگ یونان و تروا را به راه انداخت و این جنگ برای ده سال به طول انجامید و در آخر یونانی ها موفق شدند تروا را شکست دهند. اما در ماجرای این جنگ بود که هلن آگاه شد برادرانش پشت دروازه های تروا برای مقابله با یونانیان نمی جنگند. چرا که پولوکس و کاستور عاشق فبه و هیلاریا شده بودند و رفتند و آن دو زن را دزدیدند و با آنها ازدواج کردند. اما وقتی آداس و لایسنسیوس برادرزاده های لاسپیوس پدر فله و هیلاریا از این ماجرا مطلع شدند کاستور را به جرم این دزدی کشتند.

sovarjooza

کاستور مرد. او که فرزند تنداریوس بود و پسری میرا، اما پولوکس چون پسر زئوس بود زنده ماند. زئوس از پولوکس درخواست کرد تا به کاستور هدیه ای پیشکش کند تا هر دو برادر کنار هم باشند. از آن پس این دو برادر همیشه در آسمان جای گرفتند و صورت فلکی جوزا نماد خرداد ماه شدند.

 

دیدگاهتان را بنویسید