دوشیزه – سنبله

در زمان های قدیم که انسان ها هنوز مرتکب هیچ گناهی نشده بودند، دوشیزه ای زیبا میانشان زندگی می کرد. این دوشیزه همیشه خوشه گندمی را در دست داشت. هر سال که زمان کشت فرا می رسید او به میان کشاورزان می رفت و انها را از شروع فصل کشت آگاه می کرد. دورانی بود…

ادامه مطلب

خوان اول هرکول – اسد

هرکول به سر انجام سختی مبتلا گشته بود و باید داوزده خوانی را می گذراند که گناه کشتن همسر و فرزندش را جبران کند. گناهی که شاید مقصرش تنها زئوس باشد. در این خوان او باید مردم روستای نمیا را از چنگ شیری نجات می داد. این شیر از اولاد تیفون بزرگترین هیولا جهان بود…

ادامه مطلب

زئوس و آلکمن – خرچنگ

آلکمن همسر پادشاه تبس آمفی تریون بود. روزی زئوس او را دید و برایش چشم طمع دوخت. می دانست او زنی نیست که به همسرش خیانت کند. روزی زئوس خود را بصورت آمفی تریون در آورد و به سراغ الکمن رفت. آلکمن که فکر می کرد همسر اوست با او به عشق بازی پرداخت. چند…

ادامه مطلب

پولوکس و کاستور – جوزا

داستان اریس و جنگ تروا و داستان فبلی و این داستان هر سه به هم می رسن. ماجرا از آنجایی بود که هلن پیش از ازدواج همیشه در خطر دزدیده شدن از سمت خواستگارانش بود. تسیوس نیز یکی از همین خواستگاران بود که هلن را ربود اما برادران هلن یعنی کاستور و پولوکس او را…

ادامه مطلب

لدا و زئوس

آرام آرام نزدیک به خرداد ماه می شویم. پس قصه جوزا را باید کم کم شروع کنم. برای آن قصه چند پیش نیاز کوچک نیاز است که در این شبها دانه دانه شان را می گویم تا به جوزا برسیم. لدا زنی بود زیبا چهره و همسر تنداریوس. روزی که در برکه برهنه شنا می…

ادامه مطلب

اروپا و زئوس

روزی زئوس برای بازدید سرزمین هایش سوار بر ارابه ی خود بود و سرزمین ها را یکی پس از دیگری مشاهده می کرد. به فینیقیه که رسید دخترکی زیبا چشمان او را گرفت. آن دختر اروچا دختر اگنور بود که دل زئوس را ربوده بود. زئوس می خواست به هر روشی شده اروپا را به…

ادامه مطلب

پشم زرین

فروکسوس و هله فرزند های دوقلوی آتاماس و نفله بودند. پس از مرگ مادرشان، پدر با دختر کادیموس پادشاه تبس، اینو ازدواج کرد. اینو با فرزندان خوانده خود نامهربان بود. همیشه با آنها بد رفتاری می کرد و همیشه قصد داشت تا آنها را آزار دهد. روزی زنان کشور را راضی کرد تا دانه های…

ادامه مطلب

داستان کژدم و لاک پشت

هر آنچه از وجود بر میخیزد همیشگی است. روزی گژدمی قصد عبور از رودخانه ای داشت، شنا کردن بلد نبود و نمی توانست از رود شود. کمی فکر کرد و رو به لاک پشت آورد. از لاک پشت خواست تا او را بر پشتش سوار کند و به آن سوی آب ببرد. لاک پشت خوشحال…

ادامه مطلب

بیتون و کلئوبیس

کلئوبیس و بیتون پسران یکی از کاهنان هرا در آرگوس بودند. دو برادر مادرشان را بسیار گرامی می داشتند و همه نوع محبت فرزندی را به مادرشان ابراز می کردند. روزی مادرشان قصد رفتن به پرستشگاه را داشت، اما دست بر قضا اسبش دچار بیماری شدیدی شده بود و کاهنه ناراحت از آنکه نمی تواند…

ادامه مطلب

مردم شهر خوشبخت نخواهند شد

مردم این شهر هیچ وقت خوشبخت نمی شوند. مرتضی ۲۳ سالش شده بود. لیسانسش رو گرفته و قرار بود بره سربازی و بعدش با دختری که خواستگاریش رفته بود ازدواج کنه. پسری خوش بر و رو، با سواد و در اوج جوانی و جذابیتش بود. مدارکش رو پست کرد و بالاخره اعزام شد. سربازی با…

ادامه مطلب